Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann 

Tá feidhm chomhordúcháin fhoirmiúil ag an bPhríomh-Oifig Staidrimh (CSO) a bhaineann leis an tseirbhís phoiblí i ndáil le staitisticí oifigiúla. Tá an fheidhm chomhordúcháin seo bunaithe i gcomhthéacs dlíthiúil sa reachtaíocht náisiúnta (An tAcht Staidrimh, 1993) agus in reachtaíocht an AE (Airteagal 17a de Rialachán 223/2009 arna leasú ag Rialachán 2015/759) araon.

Éilítear ar an bPríomh-Oifig Staidrimh sa Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí 2011 [EN] (PDF 374KB)  den 17 Samhain 2011 (moladh 2.10) cód cleachtais agus caighdeáin a fhorbairt le haghaidh tiomsú agus úsáid sonraí chun críocha staitistiúla sa tSeirbhís Phoiblí.

Chun go mbeidh luach ar staitisticí oifigiúla ní mór iad a bheith iontaofa. Chun muinín a bhaint amach agus a choinneáil ní mór staitisticí a tháirgeadh ar shlí atá oibiachtúil, trédhearcach agus neamhspleách. Tá cóid chleachtais maidir le staitisticí oifigiúla forbartha i mórán tíortha d’fhonn na prionsabail seo a chaomhnú agus muinín a chosaint. Cé go n-éilítear ar thiomsaitheoirí staitisticí Eorpacha chun Cód Cleachtais an Staidrimh Eorpaigh [EN] (PDF 357KB) a chomhlíonadh ní raibh caighdeán dá leithéid i leith staitisticí náisiúnta oifigiúla eile in Éirinn riamh. Trí chód cleachtais do thiomsaitheoirí staitisticí oifigiúla i gCóras Staidrimh na hÉireann (ISS) a thabhairt isteach táthar ag iarraidh an bhearna seo a dhúnadh.

Comhaontóidh Ard-Stiúrthóir na Phríomh-Oifige Staidrimh liosta staitisticí oifigiúla le gach comhlacht phoiblí a tháirgeann staitisticí laistigh de Chóras Staidrimh na hÉireann. Déanfar na staitisticí seo a mheas i gcomparáid leis an gCód.

Ní ainmnítear ach na staitisticí siúd a mheastar a bheith ag teacht le Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann (ISSCoP) mar staitisticí oifigiúla agus is iad seo amháin a fhoilseofar faoi Lógó ISSCoP.

Foilsíodh leagan 1.0 den Chód i Mí na Samhna 2013.