Beartas Cóipcheart

Tá an suíomh gréasáin seo á ósáil agus á chothabháil ag an bPríomh-Oifig Staidrimh

Cearta agus Ceadanna de réir Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann (ISSCoP)

  • Tá gach ábhar agus staitisticí thaispeántar ar an suíomh gréasáin seo nó atá nasctha leis faoi chóipcheart Rialtas na hÉireann mura bhfuil a mhalairt curtha in iúl.
  • Tá teacht saor in aisce ar na staitisticí agus ar fhaisnéis eile a chuirtear ar fáil ar an suíomh gréasáin seo.
  • Ní ghearrtar aon táille ach an oiread ar shleachta gearra den suíomh faoi chóipcheart seo a atáirgeadh má úsáidtear iad chun críocha critice, tuairimí a léiriú, tuairisciú nuachta, teagaisc, scoláireachta agus taighde ar bhonn neamhthráchtála, agus tá cead sin a dhéanamh gan aon iarratas eile a chur chugainn ar choinníoll go n-atáirgtear na staitisticí go cruinn agus go luaitear an Phríomh-Oifig Staidrimh mar fhoinse.
  • Ní mór d’úsáideoirí ar mian leo méid mór d’ábhar an tsuímh seo a fhoilsiú i meán ar bith, ní mór dóibh cead cóipchirt a lorg ó isscop.ie
  • Ní cead lógó ISSCoP a athscaipeadh gan chead ón bPríomh-Oifig Staidrimh
  • Seol ceist ar bith faoi úsáid ábhar an tsuímh seo chuig isscop.ie.