Ráiteas Príobháideachais

Tá an suíomh gréasáin seo á óstáil agus á chothabháil ag an bPríomh-Oifig Staidrimh

Ráiteas Ginearálta

Baineann an ráiteas seo le cleachtais príobháideachais an Phríomh-Oifig Staidrimh maidir lena cuid suíomhanna gréasáin. Tá naisc chuig suíomhanna eile inár gcuid suíomhanna gréasáin. Níl an Phríomh-Oifig Staidrimh freagrach as cleachtais príobháideachais i gceann ar bith de na suíomhanna eile seo. Molaimid duit sin a thabhairt san áireamh agus tú ag imeacht ónár suíomh, agus na ráitis príobháideachais ar shuíomhanna eile a dtugann tú cuairt orthu agus a bhailíonn faisnéis inaitheanta phearsanta a léamh. Ní bhaineann an ráiteas príobháideachais seo ach amháin le faisnéis a bhailítear ar ár gcuid suíomhanna gréasáin.

Tugann an Phríomh-Oifig Staidrimh urraim ar do cheart chun príobháideachais agus, de ghnáth, ní bhailíonn sí aon fhaisnéis phearsanta ar bith, gan cead soiléir a fháil uait. Caithfear le faisnéis ar bith a thugann tú de do dheoin féin don bPríomh-Oifig Staidrimh, ar an gcaighdeán slándála agus rúndachta is airde, ag cloí go docht leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003 (naisc chuig suíomh idirlín an Choimisinéara um Chosaint Sonraí).

Tiomsú agus Úsáid Faisnéise Pearsanta

Chun críocha an doiciméid seo sainmhínítear faisnéis phearsanta mar fhaisnéis ar féidir léi duine ar leith a aithint, mar shampla ainm, seoladh nó seoladh r-phoist. Ní thiomsaíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh aon shonraí pearsanta fút féin ar an suíomh gréasáin seo ach amháin an fhaisnéis a thugann tú de do dheoin féin (mar shampla, trí r-phost a sheoladh chuig an bPríomh-Oifig Staidrimh tríd an suíomh nó an fhoirm aiseolais a úsáid).

Ní chuirtear faisnéis phearsanta ar bith a sholáthraíonn tú sa tslí seo ar fáil do thríú páirtithe, é sin, ná ní chuirtear ar liosta seoltaí í. Ní úsáidfear í ach amháin chun na críche siúd a bhfuil sé curtha ar fáil agat chuici. Ní úsáidtear an fhaisnéis phearsanta seo ach amháin chun freagairt do d’iarratas nó chun an t-ábhar a mbaineann do theagmháil leis a réiteach.

Chun críocha brabhsáil gréasáin ginearálta ní nochtar aon fhaisnéis dúinn cé go mbíonn faisnéis staitistiúil áirithe ar fáil dúinn tríd an Soláthraí Seirbhíse Idirlín. Ní dhéanfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh iarracht ar bith chun cuairteoirí ar leith a shainaithint ná chun sonraí teicniúla a cheangal le haon duine ar leith.

Faisnéis Theicniúil a Thiomsú agus a Úsáid

Déanann ár soláthraí seirbhíes idirlín sonraí teicniúla maidir le cuairteanna ar an suíomh gréasáin seo a logáil chun críocha staitistiúla.

Ní dhéantar ach na sonraí teicniúla siúd a logáil a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

  • An cineál brabhsálaí gréasáin agus an córas oibriúcháin a úsáidtear chun teacht ar ár suíomh;
  • An ainm fearann idirlín a úsáidtear;
  • Seoladh IP freastalaí gréasáin an chuairteora;
  • Dáta agus am a ndéanann tú rochtain ar ár suíomh agus fad na cuairte;
  • Sonraí chonair chliceála a thaispeánann trácht cuairteoirí timpeall an suíomh gréasáin seo (mar shampla, leathanaigh a ndearnadh rochtain orthu agus doiciméid a íoslódáladh);
  • Cuid de na critéir chuardaigh atá á n-úsáid agat.

Ní bhailítear aon fhaisnéis a d’fhéadfaí a úsáid chun cuairteoirí ar leith ar an suíomh a aithint. Mar shampla, b’fhéidir go n-áirímis líon na gcuairteoirí ar leathanaigh éagsúla ár suímh mar chabhair chun iad a fheabhsú ar mhaithe leis na cuairteoirí. Ní shainaithníonn an fhaisnéis seo go pearsanta tú.


Baintear úsáid as cuid den fhaisnéis thuas chun staitisticí achomair a chur le chéile a chabhraíonn linn líon na gcuairteoirí ar ranna éagsúla an suíomh gréasáin a mheas, a fháil amach cén fhaisnéis is minice a ndéantar rochtain uirthi, treoir a thabhairt dúinn maidir le dearadh agus sonraí leagain amach agus cabhrú linn feabhas a chur ar an suíomh chun freastal níos fearr a dhéanamh ar an úsáideoir.

Baintear úsáid as Google Analytics agus as seirbhísí sainchuardaithe agus Léarscáileanna arna soláthar ag Google, Inc. ("Google"). Baineann Google úsáid as fianáin. Is comhaid téacs iad seo a chuirtear i do ríomhaire mar chabhair don suíomh gréasáin anailís a dhéanamh ar an tslí ina mbaintear úsáid as an suíomh. Tarchuirtear an fhaisnéis a ghineann an fianán faoin tslí ina n-úsáideann tú an suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh) chuig freastalaithe de chuid Google agus cuirtear i dtaisce ansin í. Táid siúd lonnaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis chun an úsáid atá déanta agat den suíomh gréasáin a mheas, tuairiscí a chur le chéile ar ghníomhaíocht suímh d’oibreoirí suíomh gréasáin agus seirbhísí eile a bhaineann le gníomhaíocht suíomh gréasáin agus úsáid idirlín a sholáthar. B’fhéidir go dtarchuirfidh Google an fhaisnéis seo chuig tríú páirtithe más gá sin a dhéanamh de réir an dlí nó más rud é go ndéanann tríú páirtithe den sórt sin próiseáil ar an bhfaisnéis thar ceann Google. Ní nascfaidh Google do sheoladh le haon sonraí eile atá á gcoinneáil ag Google. Tá de cheart agat fianáin a dhiúltú tríd an socrú cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí ach tabhair do d’aire, le do thoil, go mb’fhéidir nach mbeidh ar do chumas leas a bhaint as feidhmíocht iomlán an tsuímh seo. Má úsáideann tú an suíomh gréasáin seo toilíonn tú go ndéanann Google sonraí a bhaineann leat a phróiseáil sa tslí agus chun na críocha atá mínithe thuas.

An ceart chun fianáin a dhiúltú

Tá fianáin á n-úsáid ar an suíomh gréasáin seo. Níl an fhaisnéis ar fhianán nasctha le haon fhaisnéis inaitheanta phearsanta a chuireann tú isteach chuig ár suíomh. Ceadaíonn formhór na mbrabhsálaithe duit úsáid fianán a chasadh as nó na socruithe d’fhianáin a shainoiriúnú. Chun a fháil amach conas mar a dhéantar sin féach ar an roghchlár ‘Cabhair’ ar do bhrabhsálaí. Tabhair aire, le do thoil, go mb’fhéidir nach mbíonn roinnt gnéithe ar an suíomh ag obair i gceart má chasann tú fianáin as.

Gluais na dTéarmaí Teicniúla

Brabhsálaí Gréasáin

Bogearraí is ea brabhsálaí gréasáin a úsáideann an úsáideoir chun teacht a fháil ar shuíomhanna gréasáin agus chun féachaint orthu. Mar shampla, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox agus Opera.

Ainm fearainn

Is é is ainm fearainn ann ná an ainm téacs a fhreagraíonn do sheoladh IP uimhriúil ríomhaire ar an Idirlíon. Mar shampla, is ainm fearainn é www.cso.ie. Tá ainm fearainn uathúil.

Seoladh IP

Seasann seoladh IP le haghaidh seoladh Prótacal Idirlín. Tá seoladh uathúil ag gach ríomhaire atá nasctha leis an idirlíon. Is sraith d’uimhreacha atá idir aon dhigit amháin agus trí dhigit ar fhad é seoladh IP, a bhfuil poncanna eatarthu, mar shampla 212.6.125.76