Cad is Staidreamh Eorpach ann?

I Rialachán (CE) 223/2009 leagtar amach an creat don Staidreamh Eorpach atá tiomsaithe ag na húdaráis náisiúnta agus na húdaráis Chomhphobail lena mbaineann.

Is staitisticí iad an staidreamh Eorpach a bhfuil gá leo chun gur féidir gníomhaíochtaí an Chomhphobail a chur i gcrích i gceart.  Cinntear staitisticí Eorpacha sa Chlár staidrimh Eorpach. Forbrófar iad, táirgfear iad agus eiseofar iad de réir na bprionsabal staidrimh atá leagtha amach in Airteagal 285(2) den gConradh agus a bhfuil tuilleadh mínithe tugtha orthu i gCód Cleachtais an Staidrimh Eorpaigh de réir Airteagail 11.

 

Suíomh gréasáin Rialtas na hÉireann

Statcentral.ie