Staitisticí Oifigiúla

Cad is Staitisticí Oifigiúla ann?

San Acht Staidrimh, 1993 sonraítear staitisticí oifigiúla mar staitisticí atá tiomsaithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh nó údarás poiblí eile, is cuma an faoin Acht Staidrimh, 1993 nó ar shlí éigin eile

Chun críocha Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann (ISSCoP) comhaontófar "Staitisticí Oifigiúla" idir Ard-Stiúrthóir na Príomh-Oifige Staidrimh agus ceann an údaráis phoiblí lena mbaineann más rud é go meastar iad a bheith tairbheach a dhóthain maidir le leas an phobail agus ag sásamh na gcritéar seo a leanas:

  • arna dtáirgeadh ag údarás poiblí nó thar a cheann.
  • leanúnach, is é sin, is féidir a bheith ag súil go réasúnach go dtabharfar an staitistic foilsithe cothrom le dáta le sonraí nua chun inchomparáideacht a chur ar fáil i rith ama.
  • áit a bhfuil staitistic á táirgeadh mar staitistic aon-uaire, d’fhéadfadh go measann Ard-Stiúrthóir na Príomh-Oifige Staidrimh, i gcomhairle leis an údarás poiblí lena mbaineann, gur Staitistic Oifigiúil í má mheastar í a bheith chun leas an phobail.
  • í a bheith sa bhfearann poiblí.

Féadfar iarraidh ar an mBord Náisiúnta Staidrimh eadránú mura féidir teacht ar chomhaontú. Tá sin de réir Ailt 31 (3) den Acht Staidrimh, 1993.

Liosta Staitisticí Oifigiúla

Beidh liosta na Staitisticí Oifigiúla á fhorbairt agus á thabhairt cothrom le dáta i rith ama. Liostófar Staitisticí Oifigiúla ar an suíomh gréasáin seo nuair a bheidh measúnú déanta orthu de réir Cód Cleachtais Chóras Staidrimh na hÉireann (ISSCoP).